Illustration av container med vattentankar

Kompakt reningsverk testas på Ekeby - kan rädda liv där det råder akut vattenbrist

844 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten, enligt siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Men det finns hopp. Just nu pågår projektet Water-in-a-box på Ekeby reningsverk i Eskilstuna, där ett mobilt reningsverk som drivs med solenergi testas.

- Tanken är att Water-in-a-box ska kunna erbjuda rent avsaltat och bakteriefritt vatten till behövande områden i världen. På så sätt kan man förbättra folkhälsan, reducera fattigdom och skapa odlingsbara områden med hjälp av havsvatten, säger Peter Andersson, produktionschef inom Vatten och avlopp. 

Water-in-a-box är, precis som det låter, ett kompakt system. Det får plats i en container, vilket gör att utrustningen kan transporteras och återanvändas på ett enkelt sätt. Genom en patenterad metod renar anläggningen smutsigt vatten och kan alltså även avsalta havsvatten. 

Projektet är ett sammarbete mellan näringslivet och Mälardalens Högskola. Eskilstuna Energi ochMiljö deltar som sammarbetspartner. Det är företaget Millennium Technology of Sweden som ligger bakom själva uppfinningen Water-in-a-box. En prototyp av en Water-in-a-box kommer nu att testas i verklig miljö vid Ekeby våtmark i anslutning till reningsverket.