Sorteringen av avfall ökar

För att undersöka hur bra Eskilstunaborna är på att sortera sitt avfall gör Eskilstuna Energi och Miljö regelbundna stickprover.

– Plockanalyserna visar att vi är mycket duktiga på att sortera ut det farliga avfallet, materialet hamnar på rätt plats, säger Vesa Hiltula, återvinningschef.

När allt mindre material hamnar i kategorin brännbart ökar volymerna i de andra avfallskategorierna, bland annat farligt avfall.

– Det beror till största del på att invånarna idag vet vad farligt avfall är och sorterar ut det. Tidigare hamnade tryckimpregnerat trä, elektronik, ljusslingor, batterier, nagellack och rengöringsmedel i brännbart. Nu sorterar de allra flesta detta som farligt avfall på våra återvinningscentraler, säger Vesa Hiltula.

Det är Länsstyrelsen som avgör hur mycket farligt avfall återvinningscentralerna får hantera. Mängden för ReTuna Återvinningscentral är 1 200 ton i år, det överskreds i fredags förra veckan.

– Vi räknar med att vi kommer att få in ytterligare ca 100 ton innan årsskiftet. Detta har vi anmält till Miljö- och räddningstjänsten och har lämnat in ansökan om utökad mängd i befintligt tillstånd, säger Vesa Hiltula.

Exempel på farligt avfall

  • Batterier
  • Ljuskällor, så som halogenlampor, LED-lampor, glödlampor och lysrör
  • Fulla sprayburkar
  • Småelekronik, så som hörlurar. leksaker, telefoner.
  • Nagellack
  • Rengöringsmedel
  • Bekämpningsmedel
Burkar med farligt avfall

Farligt avfall i hemmet

Elektronik, kemikalier, lampor och batterier är exempel på farligt avfall. Hur hanterar du det?