Samrådsunderlag för deponering av inert avfall

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ansöker med hjälp av Structor tillstånd för deponering av massor på Åsbymon 2:39.

Nedan hittar du samtliga dokument i samrådsunderlaget.

Läs igenom underlaget och inkom med eventuella synpunkter senast 31 maj till:

Structor Miljöteknik AB
Peter Larsson
019-601 44 50
peter.larsson@structor.se 

 

Kontaktperson hos oss:

Vesa Hiltula, Chef Affärsområde Återvinning
vesa.hiltula@esem.se