Replik på ledaren ”Så gör inte ett miljöbolag” i Eskilstuna- Kuriren den 20/10

Eskilstuna Energi och Miljö tar miljöarbetet på största allvar. Varje dag, året om, dygnets alla timmar arbetar vi för att skapa en fungerande vardag för oss i Eskilstuna. För att säkra tillgång och leverans behöver vi ibland välja andra alternativ. Även då med miljön i fokus.

Det står bland annat att ”kunden får inte det som kunden betalar för”. Vårt uppdrag är att leverera fordonsgas och att göra det med så stor andel biogas som möjligt. Det uppdraget har vi fullföljt. Vi säljer fordonsgas enligt informationen som anges vid fordonsgasmacken samt på vår hemsida eem.se.

Ingenstans anger vi att fordonsgasen vi erbjuder är 100 procent biogas. När biogasen inte räcker till, varken hos oss eller vår leverantör, köps naturgas in. Då kompenserar vi med gröngasväxling för att bidra till hållbar utveckling. Läs gärna om gröngasprincipen på energigas.se. Naturgas är inte förnybart, men gasdrivna fordon släpper ut mindre koldioxid än fordon som drivs med andra fossila bränslen. Att tanka fordonsgas, oavsett sammansättning, är alltid bättre än att tanka bensin eller diesel, ur både hälso- och miljöperspektiv.

I vårt samarbete med bussbolaget Transdev har vi löpande dialog och rapporterar månadsvis om hur sammansättningen av fordonsgas har sett ut senaste månaden. Transdev var informerade om att fordonsgasen under en månad enbart bestod av naturgas.

Hur kunde vi göra tolkningen att vårt tillstånd att hantera brandfarlig vara gällde?

Vi förde under tillståndsprocessen kontinuerlig dialog med Räddningstjänsten. I ett samtal med dem får vår handläggare besked att tillståndet är giltigt tills nytt tillstånd ges vilket vår handläggare gjort en tjänstenotering om. Vår redogörelse av processen kan läsas på eem.se.

Det är olyckligt att tillståndsansökan dragit ut på tiden och att följderna blivit en ekonomisk konsekvens samt skada för Eskilstuna Energi och Miljös varumärke.

Mats-Erik Olofsson

vd