Inbjudan till stämmor

Inbjudan till stämmor i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.

Måndagen den 16 april kl 13.00.
Adress: Kungsgatan 86 i Eskilstuna.
Lokal: Konferensrum Åsikten

Endast ombud för aktieägarna, Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB, har yttrande- och rösträtt på stämmorna men de avslutas med en offentlig frågestund.


Anmälan om deltagande skickas senast fredag 13 april till Eva Ehrstrand 016-106104 eller eva.ehrstrand@esem.se