Låga temperaturer skapar höga elpriser

På grund av det kalla och torra vädret stiger det rörliga elpriset. 1 mars uppmättes en toppnotering på 257 öre/kWh, vilket är ovanligt högt. Även om enstaka timmars pris visar höga priser brukar dock snittpriset för aktuell månad bli väsentligt lägre.

Våra krafthandlare förklarar:

Det rörliga elpriset har skjutit i höjden i och med den senaste tidens kalla och torra väder. Snittpriset för det rörliga priset på NordPool AS var i snitt knappt 32 öre/kWh under januari månad och februari månad visade ett snittpris på strax över 39,5 öre/kWh. Senaste dagarnas kyla och torra väder har bidragit till att priserna i snitt över dygnet visar ett pris från cirka 38-94 öre/kWh.

Veckans rörliga timpriser (spotpriser) visade en toppnotering på dryga 257 öre/kWh 1 mars mellan kl. 8-9. Vi vill poängtera att även om enstaka timmars pris visar höga priser brukar snittpriset för aktuell månad bli väsentligt lägre. Prognosen enligt marknadsaktörer för resterande dagar i mars månad ligger just nu på ca 43 öre/kWh och för april månad cirka 35 öre/kWh.

Du kan själv gå in på NordPool AS och se det rörliga prisets utveckling:
https://www.nordpoolgroup.com

Gör så här:
Klicka fram “Day-ahead prices”, därefter SE3 (elområde Stockholm) och välj aktuell valuta, SEK (i en kryssruta bredvid aktuellt datum). Nu ser du alla timpriser för kommande dygnet. Information om kommande dygnets priser publiceras cirka kl. 13.00 varje dag.