Helikopterbesiktning av elnätet

Under dagarna 19-23 mars besiktar vi luftledningar i Eskilstuna och Näshulta.

Högspänningsledningar som går i luften ska besiktas varje år och på det här sättet kan vi även försäkra oss om fortsatt hög leveranssäkerhet på vårt elnät. Vi arbetar ständigt med att upprätthålla kvalitet och elsäkerhet i vårt elnätsområde.

Det vi tittar på under en besiktning är att luftledningarna med tillhörande stolpar och isolatorer är i bra skick. Vi tittar även på växtligheten under och vid sidan av ledningen för att hitta träd som vid hårda vindar skulle kunna riskera att falla på ledningarna.

Vi beklagar att besvärande flygbuller kan förekomma under kortare perioder. Om du undrar något kring våra helikopterbesiktningar är du välkommen att kontakta vår Kundservice.