Bevattningsförbudet hävt i Bälgviken och Näshulta

Tekniska förbättringar som ökat kapaciteten för rening av ytvatten i kombination med ökad nederbörd gör att bevattningsförbudet som gällt under sommaren nu hävs.

Bevattningsförbudet som infördes den 28 maj i år grundades till en början på en kraftigt ökad förbrukning när värmen slog till vilket orsakade problem med att hinna tillverka dricksvatten efter åtgång. I Bälgvikens vattenverk ställde också de snabbt sjunkande grundvattennivåerna till problem då 50% av dricksvattnet i Bälgvikens vattenverk produceras av grundvatten. Därför har bevattningsförbud gällt hela sommaren för invånarna i Bälgviken och Näshulta, som också förses med dricksvatten därifrån.

Ökad kapacitet för rening av vattnet i kombination med en lägre användning gör att vi nu kan häva bevattningsförbudet även här.

Grundvattennivåerna ligger dock fortfarande mycket under normala nivåer och därför är det viktigt att tänka på att använda vattnet klokt och sparsamt eftersom 50% av dricksvattnet i Bälgvikens vattenverk produceras av grundvatten.

Vi tackar för all visad förståelse under bevattningsförbudet.