Hållbarhetsredovisning, broschyr

Hållbarhetsredovisning 2017

Nu kan du läsa vår hållbarhetsredovisning för det gångna året.

Redovisningen beskriver hur vi under 2017 arbetat med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Förutom att redovisa föregående års resultat ser vi även framåt och beskriver vad vårt fokus framöver präglas av.

Hållbarhetsredovisningarna är framtagna för att uppfylla ett nytt lagkrav som vi, tillsammans med alla företag som uppfyller två av dessa tre kriterier omfattas av: 

Medelantalet anställda >250 st
Balansomslutning >175 MSEK
Nettoomsettning >350 MSEK.

Vi är stolta över att kunna visa upp ett så omfattande hållbarhetsarbete som vi gjort i den här upplagan av redovisningen. Fokus ligger på:

  • Miljö
  • Personal
  • Sociala förhållanden
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Motverkande av korruption

Du hittar den digitala versionen av hållbarhetsredovisningen här.
Läs mer om vårt miljöarbete här.