Broschyr för Eskilstuna-el samt höstlöv

Nu går Eskilstuna-el över till vintersäsong

Eskilstuna-el är ett tryggt och smart elavtal med en mix av rörligt och fast pris.

70 % möjlighet och 70 % trygghet

Eskilstuna-el består av en unik prismix av både fast och rörligt elpris. Nu har vi gått över till vintersäsongen (1 oktober till 31 mars) och då betalar du 70 % av elförbrukningen till fast elpris och 30 % till rörligt elpris. Under sommarsäsongen (1 april till 30 september) är det tvärtom – då betalar du 70 % till rörligt elpris och 30 % till fast elpris. Det gör att du kan känna dig trygg om elpriset går upp och smart när elpriset går ner.


Teckna Eskilstuna-el på eem.se/eskilstuna-el