Energiskatt i flyttkartong

Energiskatten ingår numera i elnätsavgiften

Riksdagen har beslutat att elnätsbolagen ska ta över faktureringen av energiskatt.

Den 1 januari 2018 flyttas ansvaret för att begära in energiskatt på el från elhandlaren till elnätsföretaget. Elhandelsavgiften blir lägre, då elhandelspriset inte längre kommer att innehålla energiskatt. Elnätsavgiften blir däremot högre, eftersom den kommer att innehålla energiskatt. Flytten av energiskatten är, i sig, ingen höjning av priset. Däremot höjs energiskatten 1 januari 2018 med 0,6 öre per kWh, vilket betyder att du som elnätskund betalar 33,1 öre i energiskatt per använd kWh om du bor i Sörmland. Till det kommer även moms som läggs ovanpå den totala kostnaden.

OBS! Om du jämför elpriser, tänk på att kontrollera om priserna är med eller utan energiskatt.

Läs mer om energiskatten på skatteverket.se