Dispens från eldningsförbud på Lilla Nyby

Har du besökt Lilla Nyby och sett en eldslåga? Du kan vara lugn, allt är som det ska.

Avfallsanläggningen Lilla Nyby har fått dispens från gällande eldningsförbud. Dispensen gäller avfackling av metangas som sker under kontrollerade former inom anläggningen.