Böcker på hylla

Vi vill ha dina böcker!

Nu gör vi ytterligare en insats för vår miljös skull. Gamla böcker som du tidigare sorterat som brännbart avfall vid våra återvinningscentraler kan du nu lämna till återvinning istället.

Sedan årsskiftet 2017/2018 har vi lådor för insamling av böcker i vår ReTuna-container på Lilla Nyby Återvinningscentral. På ReTuna lämnar du istället in dina gamla böcker till ReTunas depå Returen. Alla böcker som lämnas in sorteras. De som är hela och säljbara går till Evas bokhörna på ReTuna Återbruksgalleria, resterande går till återvinning. Vi har hittills samlat in över 51 ton böcker till materialåtervinning, och mer kommer det att bli. Förutom på Lilla Nyby och ReTuna finns också ReTuna-containrar på Kvitten- och Läggesta Återvinningscentral.

Hur återvinns böckerna?
Under många år har man eldat upp alla böcker som inte längre är brukbara. Nu skickar vi istället vidare dem till pappersbruk där man kan plocka bort den hårda pärmen från pappret och därmed återvinna materialet som blir nytt pappersfiber.

I första steget krossas böckerna för att pappret ska kunna separeras i största möjliga mån från övrigt material. Pappret löses därefter upp i något som kallas pulpen, en typ av bassäng som är försteget till en pappersmaskin. Detta görs för att få bort exempelvis plast eller annat material från pappret. Materialet skiktas sedan för att det nya pappersfibret ska kunna skapas.

Visste du att papper faktiskt kan materialåtervinnas upp till sju gånger innan pappersfibrena är förbrukade? Fast det allra bästa är ju såklart att återanvända böckerna, antingen för läsning eller som omslagspapper.

Tack för att du sorterar och återvinner!