Vattenkanna i blomrabatt

Bevattningsförbudet upphör att gälla från och med 18 juni med undantag för Näshulta och Bälgviken

Det varma vädret har orsakat extremt hög vattenförbrukning, därför går vi nu ut med ett bevattningsförbud i hela Eskilstuna kommun så länge värmen råder.

Uppdatering 2018-06-18
Efter det införda bevattningsförbudet i Eskilstuna har vattenförbrukningen nu återgått till normala nivåer. Samtidigt har den höga vattenkonsumtionen under torrperioden haft negativ påverkan på grundvattennivån. Vattenverket i Bälgviken som förser de boende där och i Näshulta med vatten är beroende av tillgång på både yt- och grundvatten för att producera dricksvatten. Eftersom nivån på grundvatten är kritiskt låg kvarstår bevattningsförbudet i dessa orter. Läs mer här.

Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger nära maxkapaciteten. Men främst ligger begränsningarna i ledningsnätet, som är dimensionerat för normal hushållsanvändning.

Vattenförbrukningen har ökat väldigt mycket och väldigt snabbt. Långa värmeböljor brukar inte komma så här tidigt på säsongen. Dessa brukar inträffa senare under sommaren, när många är bortresta på semester. Nu ska alla duscha och laga mat vid ungefär samma tider. Dessutom vill många fylla sina pooler, vattna gräsmattor och trädgårdsland, vilket inte är att betrakta som normal användning.

Trycket försämras när många använder mycket vatten samtidigt. De som bor i ytterkanten av ledningsnätet eller uppe på en höjd, har normalt ett något sämre tryck och påverkas därför mest.

Genom att alla Eskilstunabor hjälps åt att använda vattnet smart och undviker onödig förbrukning säkerställs försörjningen och ett bra vattentryck till alla invånare.

Vad innebär bevattningsförbudet?

  • Det är inte tillåtet att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
  • Det är inte heller tillåtet att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än tre kubikmeter.
  • Du som har vatten från egen brunn omfattas inte av bevattningsförbudet. Det gäller enbart kommunalt vatten.

 

Nedan ser du svar på många av de frågor vi fått.