Bevattningsförbud gäller i Bälgviken och Näshulta

Efter det införda bevattningsförbudet i Eskilstuna har vattenförbrukningen nu återgått till normala nivåer. Samtidigt har den höga vattenkonsumtionen under torrperioden haft negativ påverkan på grundvattennivån.

Uppdatering 2018-07-26
Det råder fortsatt bevattningsförbud i Bälgviken och Näshulta. 

Bevattningsförbudet som gällt i Eskilstuna sedan den 28 maj har gett önskat resultat. Detta i kombination med regnigt väder gör att förbudet upphävs idag (18 juni). Däremot har följden av den höga vattenkonsumtionen i kombination med torkan blivit att grundvattennivåerna sjunkit drastiskt på flera håll i landet. De vattenverk som är beroende av grundvatten för att producera dricksvatten står därmed inför ett annat problem, däribland vattenverket i Bälgviken.

Vattenverket i Bälgviken som förser de boende där och i Näshulta med vatten är beroende av tillgång på både yt- och grundvatten för att producera dricksvatten. Eftersom nivån på grundvatten är kritiskt låg kvarstår bevattningsförbudet i dessa orter.

Största delen av Eskilstunas invånare förses med dricksvatten som producerats av vatten från Hjälmaren och därmed är det heller ingen fara för vattenbrist. Även fortsättningsvis ska man ändå tänka på att använda vattnet på ett klokt och sparsamt sätt.