Fordon som tankas med biogas

Tillståndsansökan för brandfarlig vara

Uppdatering om beslutet angående det sökta tillståndet för brandfarlig vara på Ekeby Reningsverk och gasledningen till fordonsgasmacken.

Måndagen den 5 november träffade representanter från ESEM Räddningstjänsten (RTj) för att få besked gällande den tillståndsansökan som skickades in tidigare i år. Vår förhoppning inför mötet var att få ett komplett tillstånd för alla delar som tillståndsansökan avser.

Vi har fått tillstånd för sex av de 10 delar som ansökan omfattar. De fyra delarna som vi inte har fått tillstånd för berör bland annat gasledningen och vissa komponenter i den utrustning som leder bort rågas från rötkamrarna på Ekeby Reningsverk. Det innebär att vi inte får hantera brandfarlig vara fullt ut och att vi måste påbörja processen med att tillfälligt stänga ner berörda delar av anläggningen tills komponenterna är utbytta.

Beslutet som RTj har tagit grundar sig bland annat på vår åtgärdsplan som tagits fram tillsammans med externa experter inom området och som fanns med som en del av ansökan. Vi och RTj har dock gjort olika bedömningar kring hur fort åtgärderna behöver genomföras.

Direkt efter beskedet från RTj inleddes arbetet med att revidera åtgärdsplanen och genomföra åtgärderna i en snabbare takt än vi planerat från början.