Fordon som tankas med biogas

Biogas – viktig pusselbit för ett hållbart samhälle

Kommentar till artikeln ”Eskilstunas biogas brinner upp” i Eskilstuna-Kuriren 181017

Varje dag tankas alla Eskilstunas fordonsgasbussar samt många privat- och företagsbilar med fordonsgas vid bussdepån och fordonsgasmacken på Fabriksgatan. Det är Eskilstuna Energi och Miljö som driver dessa anläggningar.

I en artikel i dagens Eskilstuna-Kuriren framgår att vi saknar giltigt tillstånd att transportera gas i ledningen mellan Ekeby reningsverk och fordonsgasmacken. Vårt tidigare tillstånd för hantering av brandfarlig vara gick ut 2014. Innan dess hade vi skickat in en ansökan om förnyat tillstånd och har sedan haft en löpande dialog med Räddningstjänsten angående vår tillståndsansökan. Detta eftersom vi behövde göra kompletteringar. Vår uppfattning är att det under pågående process var tillåtet att fortsätta använda ledningen.

Dessutom framgår att vi sedan en tid tillbaka köper in biogas från Lidköping medan vår egen gas som bildas vid rötningen av avloppsslam eldas upp. Gasen eldas upp då vi inte har de tekniska möjligheterna att transportera den på annat sätt samt i syfte att minimera miljöpåverkan.

Den 7 februari 2018 fick vi ett tillsynsprotokoll med förbud av hantering av brandfarlig vara, vilket också framgår i artikeln. Det var orsaken till att vi då helt upphörde att transportera vår egen gas i ledningen och tvingades köpa hela den efterfrågade volymen biogas från Lidköping.

I mars lämnade vi in en ny tillståndsansökan. I maj fick vi in en begäran om kompletteringar, vilket lämnades in i augusti. Vi fick i samband med detta information om att vår ansökan var komplett och att handläggningstiden hos Räddningstjänsten är cirka tre månader.

När tillståndet är klart kommer vi att starta våra anläggningar igen, vilket kan ta några veckor. Vår förhoppning är att vi snarast möjligt kan driva Eskilstunafordon med vår egen biogas.

Vi vill förtydliga att det utsorterade matavfallet har en egen hanteringsprocess och blir till biogas och biogödsel på externa anläggningar i Stockholmsområdet. Det senaste året har det även pågått en utredning om hur vi kan utöka biogasproduktionen och ta tillvara på vårt eget matavfall lokalt. Biogasen spelar en viktig roll i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Fordon som tankas med biogas

Frågor och svar om biogas och fordonsgas

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om biogas och fordonsgas.