Grävarbete på Kungsgatan

Just nu påbörjas ett grävarbete på Kungsgatan för att förstärka och uppgradera elnätet i sydvästra Eskilstuna. Arbetet beräknas pågå till november och kommer att innebära hel eller delvis gatuavstängning med begränsad framkomlighet. Följ skyltning på plats. Vid vissa tillfällen kommer flaggvakter att finnas.