Grävarbete i kvarteret Väduren

Vi fortsätter arbetet i området Väster

I januari påbörjade vi projektet med att byta ut vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar, elnät och att lägga ner fiberkabel i kvarteret Väduren (korsningen Gredbyvägen och Langsgatan). Projektet är en del av arbetet för att förbereda för Energimyndighetens och tågdepåns etablering men också för att byta ut de delar av nätet som är gammalt.

Nu fortsätter vi med etapp 2 som inleds från natten måndagen den 3 april. Arbetet beräknas pågå i cirka 8 veckor till den 28 maj.  Det innebär att en del av Kungsgatan (mellan Björksgatan och Stenmansgatan) stängs av helt under dessa veckor och trafiken kommer ledas om via Stenmansgatan och Björksgatan. Infart till Kungsgatan 68 via Kungsgatan stängs av, därför hänvisas besökare till Kungsgatan 68 att åka in via korsningen Kungsgatan/Stenmansgatan och därefter svänga till vänster in på Libergsgatan och därefter fortsätta in till Kungsgatan 68.

Fordon 12 meter eller längre leds via Gredbyvägen då vi öppnar för in- och utfart i Västermarksrondellen vid Rinmansgymnasiet. Du som går eller cyklar kan passera avstängningen på Kungsgatan på samma sida som Willys. Se kartan nedan.

Under arbetet med etapp 2 kommer parkeringsplatserna utmed Gredbyvägen och Västermarksgatan tillfälligt tas bort. Parkering hänvisas istället till Rothoffsvägen, Libergsgatan och parkeringsplats Vapnet 3 som tillhör biljettområde CN1.

Under projektet gång kommer vi uppdatera informationen löpande här. Vi samarbetar också med Eskilstuna kommun i detta arbete och aktuell trafikinformation hittar du på eskilstuna.se/vagarbeten.se.