Grävning i kvarteret Väduren

Nu förbättrar vi nätet i området Väster

Den 30 januari påbörjar vi projektet med att byta ut vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar, elnät och att lägga ner fiberkabel i kvarteret Väduren (korsningen Gredbyvägen och Langsgatan).

Projektet är en del av arbetet för att förbereda för Energimyndighetens och tågdepåns etablering men också för att byta ut de delar av nätet som är gammalt.

Den inledande etappen kommer pågå från måndag till början mars och innebär att delar av Gredbyvägen kommer att stängas av, se kartan nedan. Arbetet medför också att parkeringsplatser försvinner och att det är stoppförbud på Langsgatan.

Projektet är ett samarbete med Eskilstuna kommun och aktuell trafikinformation hittar du på eskilstuna.se/vagarbeten.se.

Under projektet gång kommer vi uppdatera informationen löpande här.