Mattias Klum

Vattenambassadör Mattias Klum besökte Ekeby reningsverk

- Vatten har alltid fascinerat mig. Från barndomens somrar i Dalarna, då jag gick upp tidigt och spanade på fåglarna vid tjärnen, till mina reportageresor i andra länder. Jag har levt med afrikanska familjer som tvingats gå en mil om dagen - för att få tag på vatten som inte ens är tjänligt. Det berättar världsfotografen Mattias Klum.

Som vattenambassadör för branschorganisationen Svenskt Vatten reser Mattias Klum just nu runt i Sveriges 21 län för att dokumentera vårt vatten i olika miljöer och former. Syftet med resan är att synliggöra hur viktigt vattnet är för oss alla.

Tisdagen den 5 september besökte han Ekeby reningsverk och våtmark i Eskilstuna, där Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö bjöd in bland annat politiker och skolbarn till en eftermiddag med tema vatten.

Besökarna fick lyssna på Mattias Klums tankar om vattnets betydelse:

- Om man backar och tittar på vår planet är det egentligen konstigt att den heter jorden. 72 procent täcks ju av vatten! Men bara drygt två procent är sötvatten, varav mycket är bundet i is. Vi är nu 7,4 miljarder människor som sätter ofantlig press på vår natur. Här i Sverige finns relativt gott om vatten. Men hur vi hanterar vårt vatten är viktigt och får stora konsekvenser. Att vi exempelvis spolar med dricksvatten i våra toaletter – det är faktiskt otidsenligt.

Mattias Klum har ett stort miljöengagemang som vuxit fram under hans 31 år som naturfotograf. Han passade på att rikta sig direkt till de politiker som fanns i publiken.

- Vi står vid ett vägskäl där vi nu måste välja: ”same as usual” – eller navigera in i en bättre värld. Extremt mycket står på spel och ni politiker har ett jättestort ansvar. Vänta inte på att andra ska ta miljöfrågorna på allvar! Sverige behöver sätta på sig ledartröjan och cykla i rätt riktning – så att andra kan hänga på.

På plats vid Ekeby Våtmark fanns även Admir Ibrisevic, VA-chef på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Han poängterade att alla har ett ansvar att ta hand om vattnet.

- Vi måste fundera över vårt beteende. Vad kan jag göra som vanlig medborgare? Vad kan våra politiker göra? Vi har bra vatten nu, men det kan förändras snabbt. Vi får inte ha för stor tilltro till att senare generationer kommer att lösa alla problem med ny teknik, säger Admir Ibrisevic.

I Eskilstuna och Strängnäs finns stora investeringsbehov inom vatten och avlopp, precis som i alla andra kommuner i Sverige. För att säkerställa kvalité samt långsiktig tillgång på vatten krävs det att reningsverken uppgraderas.

- Reningsverken är anpassade för att rena organiskt material samt fosfor och kväve. Men vi har att vänta oss både skärpta och nya krav när det exempelvis gäller läkemedel och även andra föroreningar. Detta är reningsverken däremot inte anpassade för, säger Admir Ibrisevic.

Att kvalitetssäkra och tillvarata slam på bästa sätt, öka förnyelsetakten av ledningsnätet samt utveckla dagvattenhanteringen var också frågor som Admir Ibrisevic berättade mer om.

- Det finns gott om utmaningar inom VA-området. Tack vare våra engagerade medarbetare har vi koll på läget och kommer att klara detta.

På plats fanns även Louise Nilsberth som arbetar med utbildningsprogrammet Eco Friends. Hon berättade om den unika satsningen som lär barn mer om miljö. Det är Eskilstuna kommun som i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö, Parken Zoo och Eskilstuna kommunfastigheter bjuder in skolklasser till Eskilstuna Energi och Miljös anläggningar samt Parken Zoo. Där får eleverna inblick i viktiga frågor som exempelvis vattenrening och återvinning.

P4 Sörmland Sveriges Radio var på plats under evenemanget. Lyssna gärna på deras intervju med Mattias Klum, Admir Ibrisevic och mellanstadieeleverna Hugo och Alfred som fick ställa sina vattenfrågor till Mattias.

Lyssna på intervjun här.

Hela vår intervju med Mattias Klum kan du se här nedan.  

 

Så blir du en vattenvän

  • Spola endast ner det som passerat kroppen och toalettpapper i toaletten. Allt annat hör hemma i soptunnan.
  • Mediciner ska återlämnas till apoteket och inte spolas ner i avloppet.
  • Har du målat? Lämna färgrester, penslar och andra kemikalier till en återvinningscentral.
  • Håll fett och olja borta från avloppet för att undvika onödiga stopp och översvämningar.
  • Tvätta aldrig bilen på gatan, då rinner smuts och kemikalier ner i dagvattenbrunnar och sedan orenat ut i närmsta vattendrag. Välj istället en biltvätt eller gör det själv-hall.