Karta över Carlavägen

Delar av Carlavägen avstängd på grund av en vattenläcka

Igår morse uppstod en vattenläcka på Carlavägen i centrala Eskilstuna. På grund av vattenläckan har vägen stängts av i båda riktningarna och en vattentank är utställd till berörda hushåll och verksamheter.

Uppdatering 29/9 08:30
Vattenläckan på Carlavägen är nu lagad och återställning av gatan är påbörjad. Alla drabbade hushåll ska ha vatten som vanligt. När vattnet släpps på igen efter en läcka kan det vara något missfärgat. Undvik att dricka det missfärgade vattnet och avvakta med att tvätta vittvätt tills dess att vattnet är klart. Spola gärna vattnet i en kran tills det är klart igen.

Asfaltering av vägen pågår och enligt prognosen vi fått kommer vägen öppnas igen efter lunch. Välj med fördel gärna en alternativ väg fram till dess för att underlätta framkomligheten i trafiken. 

Tack för visad hänsyn under arbetet!

Uppdatering 28/9 16:30
Vattenläckan som uppstod är nu lagad men trycket då vattnet sattes på igen har orsakat en följdläcka. Vattnet är därför avstängt igen. Nu jobbar vi med att åtgärda läckan och beräknar att bli klara med arbetet under kvällen. När äldre ledningar belastas med tryck efter en reparation kan det ibland uppstå följdläckor vilket har inträffat i detta fallet.

När det gäller återställningen av vägen är det Trafikverket som har ansvaret för omasfaltering. Enligt deras senaste prognos kommer vägen att återställas under morgondagen om arbetet med läckan flyter på som planerat.  

Vi uppmanar ännu en gång alla bilförare att välja en alternativ väg i första hand för att underlätta framkomligheten i trafiken.   

------

Vår bedömning just nu är att vägen kommer att vara avstängd tills imorgon. Läckan är lokaliserad och driftpersonalen arbetar just nu med att gräva fram vattenledningen och pumpa bort vatten för att komma åt ledningen. De kommer att laga läckan så fort som möjligt men beräknar att det kan ta hela kvällen då omfattningen ännu ej är fastställd. När läckan är lagad behöver vägen återställas. Planen är att asfaltera den under morgondagen.  

Delar av vägen är avstängd och en omledning av trafiken är gjord i båda riktningarna. Vi uppmanar alla bilförare att välja en alternativ väg i första hand för att underlätta framkomligheten i trafiken.   

På grund av läckan är vattnet avstängt för de närmaste hushållen och verksamheterna. En vattentank är utställd på Carlavägen 78. 

Du kan hålla dig uppdaterad om vattenläckan här