Vatten i form av ett hjärta

Tar du ditt vatten för givet?

Visste du att endast 2,5 procent av jordens yta består av sötvatten, vatten som vi i Sverige ser som en självklarhet men som i många delar av världen är en bristvara.

Den 22 mars varje år är det Världsvattendagen. En dag FN instiftade redan 1993 för att uppmärksamma värdet och betydelsen av vatten och för att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.

I Sverige har vi god tillgång till sötvatten, men det betyder inte att vi har god tillgång till dricksvatten. För att vårt vatten ska bli drickbart genomgår det en avancerad reningsprocess, precis som när avloppsvatten blir till sjövatten igen. Denna process gör att du kan dricka ett glas kallt och klart vatten istället för ett som också innehåller farliga mikroorganismer.

Det är viktigt att vi tänker på vad vi spolar ner i toaletten och vad vi väljer att använda när vi diskar och tvättar. Vi måste även tänka på att hålla skräp, fett och kemikalier borta från avloppen. Då skapar vi bättre förutsättningar för vårt och framtida generationers liv och hälsa, eftersom vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för att vi ska överleva.

Oavsett om det är Världsvattendagen eller inte, måste vårt vatten alltid vårdas. Det ingår i ett evigt kretslopp som vi alla är en del av. Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra för friskare vatten, rena hav och sjöar.

Tack för att du också tar hand om vårt vatten.