Pojke sitter på toalettstol

En dag för eftertanke.

Tänk vad bra det är med en toalett. Den ger oss en liten stund för oss själva och är samtidigt en del i ett viktigt kretslopp som lätt kan rubbas om vi spolar ner skräp och miljöfarliga ämnen. Men vad gör du om toalettpappret är slut? För många blir lösningen att ”fultorka” sig med hushållspapper och sedan spola ner det i toaletten. Men faktum är att även hushållspapper räknas som skräp.

Den 19 november är det Världstoalettdagen, som sedan 2014 är en officiell FN-dag. Syftet med dagen är att uppmärksamma den globala sanitetskris det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett – och tvingas göra sina behov utomhus med stor risk för smittspridning och allvarliga sjukdomar.

Nästan 2,5 miljarder människor i världen har inte ens tillgång till ett torrdass – medan många av oss som har såväl toalett som bra avloppssystem och avloppsrening missköter våra system genom att spola ner fel saker.

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. Toalettpapper har en pappersstruktur som löses upp lätt i vatten och avloppsledningar. Medan till exempel hushållspapper har en struktur som är anpassad för att suga upp vätska och är därför gjort för att hålla ihop.  

Hushållspapper, våtservetter och annat substitut för toapapper är exempel på vanliga fulspolningar som leder till utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar. Detta eftersom skräpet orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Enligt Svenskt Vatten fulspolas motsvarande sju hushållsrullar ner i toaletterna per person och år. Totalt rensas cirka ett kilo skräp per person och år bort från avloppsreningsverken.

Toalettvett

Fulspola
Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka
Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ner i toaletten.

Detta får man slänga i toan:
Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ner i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.  

Det här kan du själv göra!
eem.se/vattentips har vi samlat massor av information om hur du kan vårda ditt vatten på bästa sätt så att vi även i framtiden kan ha friskt dricks- och badvatten.