Bil tvättas på ett miljövänligt sätt.

Tvätta bilen med rent samvete

Så här på vårkanten passar många på att tvätta vinterslasket av bilen, men vår miljö betalar ett högt pris när vi tvättar bilen på fel plats.

 Visste du att vattnet du använder när du tvättar bilen hemma på gatan drar med sig stora mängder miljöfarliga och giftiga ämnen ner i dagvattenbrunnar och vidare, helt orenat rakt ut i Mälaren och Hjälmaren? Det förgiftar miljön för både fiskar och badande barn.

Smutsen på våra bilar innehåller nämligen bland annat oljerester och tungmetaller. Om dessa spolas rakt ut i naturen via dagvattenbrunnar och ledningar är det precis lika illa som om du tvättar bilen på närmaste badstrand eller i din favoritsjö. Dessa utsläpp kostar oss stora belopp i form av förorenade vattendrag och sjöar, något som blir en minst lika dyr historia som att åka in till en biltvätt eller gör-det-själv hall. Dessutom är inte alla rengöringsprodukter som finns på marknaden idag miljövänliga. Passa på att tvätta bilen när du tankar eller gör andra ärenden, du får kärran att skina lika fint som vårsolen utan att förgifta naturen.

Så här lätt är det att göra rätt!

Sluta ”fultvätta” bilen och följ våra tips på hur du kan få både en ren bil och ett rent samvete.

  • Tvätta din bil i en automatisk biltvätt eller i en gör-det-själv hall. De har slam- och oljeavskiljare samt följer lagar och regler för hur tvätt- och spillvatten ska renas. 
  • I sista hand, parkera bilen på en grusad yta eller gräsmatta, långt från diken och dagvattenbrunnar. Då fastnar skadliga ämnen från biltvätten i jordlagret och binds i marken.
  • Glöm inte att alltid använda miljöanpassade bilvårds- och avfettningsprodukter. 

Välj en biltvätt eller gör-det-själv hall, en renare bil och ett renare samvete!