Personal vid Vilstabacken.

Överskottsmassor gör Vilstabacken högre

Det händer mycket vid Vilstabacken i Eskilstuna. Ett stort projekt som just nu är i full gång är att höja Vilstabacken med 10 meter och som beräknas vara klart i oktober-november. Det är överskottsmassor från byggandet av nyetablerade företag i Kjula Logistikpark, samt ett stort engagemang och bra samarbete mellan lokala aktörer som gör detta möjligt.

- Höjningen av backen är en del i hela den satsningen vi har påbörjat för att lyfta fram och utveckla Vilsta friluftsområde ytterligare, säger Mattias Albers, arenachef på Kultur och Fritids förvaltning på Eskilstuna kommun. I kombination med en ny centralt placerad lift, som beräknas bli klar 2019, kommer backen att kunna utnyttjas mer effektivt och ge mer åkyta till både föreningsmedlemmar och allmänheten. Vi har även köpt in en ny pistmaskin och fler snökanoner samt sedan tidigare satt upp LED-belysning i spår och backe. För två år sedan invigdes det idag 1,3 km långa konstsnöspåret som ligger vid sidan av backen och det har varit en stor succé, fortsätter Mattias.

 

Vilstabacken 10 meter högre

Planeringen av utveckling av backen började för flera år sedan och 2012 frågade Tunafors skidklubb Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) om hjälp att få fram schaktmassor för att höja toppen på Vilstabacken. Tack vare ett sammarbete mellan Eskilstuna Energi och Miljö, Tunafors skidklubb och Eskilstuna kommun har det nu blivit möjligt att genomföra det stora projektet.

- Vi har letat efter dem "rätta" massorna eftersom man inte får lägga vad som helst som fyllning i backen, säger Kent Briby, chef produktion återvinning på Eskilstuna Energi och Miljö. Det hela löste sig så smidigt nu när nya företag ska bygga och etablera sig i Kjula Logistikpark. Vi tar överskottsmassorna från schaktningen därifrån till Vilstabacken. Höjningen blir 10 meter och kräver 120 000 ton massor. Det är massor som är mestadels sand då Kjula logistikpark byggs på en gammal sandås, fortsätter Kent Briby. På så sätt blir hela det här projektet ett nollsummespel för kommunen och ett win-win för alla parter.

 

Fakta

För säkerhets skull inhägnas området där arbetet just nu pågår. Under byggtiden är endast halva backen tillgänglig för motion och träning.

Höjningen av Vilstabacken med 10 meter gör att det blir en cirka 30 meter längre slalombana med 4-5 fler svängar samt en storslalombana som är cirka 50-70 meter längre med 5-7 fler svängar än i dag.

Det är cirka 70 000 kubikmeter massor som ska fraktas till backens topp. Varje lastbil tar 25 kubikmeter, så cirka 2 800 lass kommer att köras upp. Vid torrt väder kan det bli ett 40-tal lass per dag.

Lastbilarna kör in från Malmköpingsvägen.

 

 

För ytterligare information kontakta:

 

Kent Briby, chef Produktion Återvinning, Eskilstuna Energi och Miljö, 016-10 63 10

Mattias Albers, arenachef Kultur och Fritidsförvaltning, Eskilstuna Kommun, 070-089 37 00