""

Ny rapport från Svenskt vatten: VA-taxorna behöver fördubblas de kommande 20 åren

Tillgång till rent och billigt dricksvatten samt fungerande avlopp ses som en självklarhet i Sverige, även i tider av vattenbrist. För att det ska förbli så även i framtiden krävs stora investeringar inom vatten och avlopp, VA. Det skriver branschorganisationen Svenskt Vatten i en ny rapport.

I dag investeras 12 miljarder per år i infrastrukturen för kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Denna investeringsnivå skulle under de kommande 20 åren behöva öka med 35 procent för att klara ett säkert dricksvatten och rena sjöar och hav även i framtiden. För att finansiera denna ökning kommer VA-taxorna att behöva fördubblas under denna period, skriver Svenskt Vatten i sin rapport.

Det finns flera orsaker bakom investeringsbehoven. Ledningar och verk behöver förnyas. Systemen måste anpassas för klimatförändringar och strängare miljökrav. Ändrat boende gör att VA behöver byggas ut till områden som förr hade egna brunnar och enskilda avlopp. Byggboomen gör att utbyggd infrastruktur för VA krävs vid nya bostäder.

– I Eskilstuna har vi stort behov av investeringar, precis som i de flesta kommuner runtom i Sverige. För Eskilstuna Energi och Miljös del ser vi förnyelsebehov på vattenverk, reningsverk och ledningsnät, säger Admir Ibrisevic, Affärsområdeschef VA.

 Fakta/Svenskt Vatten

Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Svenskt Vattens medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Svensktvatten.se

 

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, Affärsområdeschef VA. Telefonnummer: 016-10 67 00.