Nu är Kungsgatan öppen igen

Den 16 maj öppnade vi upp Kungsgatan igen efter några veckors avstängning. Samtidigt inledde vi den tredje och sista etappen av projektet med att byta ut vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar, elnät och att lägga ner fiberkabel i kvarteret Väduren (korsningen Gredbyvägen och Langsgatan).

Vid klockan 09.00 öppnades Kungsgatan upp för för trafik igen och vårt projekt i området väster förflyttades till Langsgatan där vi ska byta serviser och ledningar. Cirkulationsplatsen vid Rinmansskolan med infart till Gredbyvägen som tillfälligt öppnades upp stängdes vid klockan 10:00. Projektet är en del av arbetet i förberedelsen för Energimyndighetens och tågdepåns etablering där vi samtidigt byter ut de delar av nätet som är gammalt.

Det råder inget parkeringsförbud på Langsgatan under sista etappens arbete. Istället råder stoppförbud, vilket innebär att det endast är tillåtet att stanna för av- och påstigning. 

 Mer information om projektet hittar du här: http://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/aktuella-va-projekt/kvarteret-vaduren/

 

Projektet är ett samarbete med Eskilstuna kommun och aktuell trafikinformation hittar du på eskilstuna.se/vagarbeten.se.