Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Kokningsrekommendationer för boende i delar av Eskilstuna

Vi rekommenderar boende i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna (se markerade områden på kartorna nedan) att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning. Prover visar att vattnet innehåller förhöjda halter av bakterier. Orsaken till störningen är ännu oklar, men utredning pågår och provtagningar görs löpande.

Klicka på bilden för att förstora. 

Frågor och svar

Här får du svar på några av de just nu vanligaste frågorna gällande kokningsrekommendationen.

UPPDATERING 2017-10-18 11:55

Kokningsrekommendationen kvarstår efter samråd med Miljökontoret i Eskilstuna. Vi fortsätter vår utvärdering av vattenkvaliteten efter de insatser vi gjort i form av spolning och förstärkt klorering. Vi måste försäkra oss om att de positiva effekter dessa inneburit också är hållbara.

-------------------------------------------------------------

UPPDATERING 2017-10-16 15.25

Många Eskilstunabor undrar när kokningsrekommendationen som gäller i delar av staden ska hävas. Vi arbetar så fort det är möjligt för att säkerställa vattenkvaliteten men måste förhålla oss till försiktighetsprincipen när det gäller beslut om att häva kokningsrekommendationen.

Vi följer de strikta regler som gäller för kontroll av dricksvattenkvaliteten. Det krävs ett flertal godkända provresultat efter varandra, tagna på flera platser i ledningsnätet, innan rekommendationen kan hävas.

Tidigare har också boende på Nyckelön vid Kvicksund berörts av kokningsrekommendationen då vi levererar dricksvattnet till Mälarenergis kunder där. Från och med idag har kokningsrekommendationen för Nyckelön vid Kvicksund hävts av Mälarenergi efter att godkända prover tagits där med en veckas mellanrum.

För Eskilstunas del kvarstår rekommendationen att koka vattnet då vi fortfarande inväntar fler provsvar.

-------------------------------------------------------------

UPPDATERING 2017-10-13 16:13

Kokningsrekommendationen som gäller för delar av Eskilstuna kvarstår fortfarande.

Nu pågår arbetet med att utvärdera effekterna av åtgärder i form av spolning och förstärkt klorering som sattes in fredagen den 6 oktober. Nya prover har tagits idag och ytterligare prover kommer att tas efter helgen.

Flera kunder har hört av sig till oss och frågat om någon blivit sjuk av vattnet. Vi får regelbundet in rapporter från Folkhälsomyndigheten och resultaten visar inget anmärkningsvärt. 

-------------------------------------------------------------

UPPDATERING 2017-10-11 16:24

Kokningsrekommendationen som råder i Eskilstuna kvarstår tillsvidare i samma områden som tidigare.

De prover som har tagits visar på förhöjd halt av koliforma bakterier (jordbakterier), vilket indikerar att vattnet har förorenats av ytvatten. Inga prover visar att det rör sig om fekala bakterier (avföringsbakterier).

Proverna visar även att åtgärderna (spolning av ledningsnäten och ökad klorering av vattnet) som vi har vidtagit har gett effekt. Vi fortsätter att ta nya prover och följer upp utvecklingen.

-------------------------------------------------------------

UPPDATERING 2017-10-09 11:00

Kokningsrekommendationen för stora delar av Eskilstuna kvarstår tillsvidare. Under fredagseftermiddagen beslutades om en förstärkt klorering av dricksvattnet. Denna insats startades sedan under fredagskvällen. 

- Vi tog nya vattenprover under fredagseftermiddagen, alltså innan kloreringen startade i ledningsnätet. Provsvaren visar en viss förbättring av vattenkvaliteten, vilket är positivt. Läget är stabilt och under kontroll. Vi ser att åtgärderna börjar ge resultat, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Under helgen har den förstärkta kloreringen av vattnet samt spolningen av ledningsnätet fortsatt. Syftet med spolningen är att påskynda omsättningen av dricksvattnet i ledningsnätet.

Provtagning av dricksvattnet fortsätter löpande under veckan.

-------------------------------------------------------------

UPPDATERING 2017-10-06 14:25

Nya provsvar visar att det fortfarande finns koliforma bakterier i dricksvattnet i delar av Eskilstuna. Därför kvarstår kokningsrekommendationen tillsvidare.

För att påskynda återställningen av dricksvattenkvaliteten kommer vi att förstärka kloreringen av dricksvattnet i ledningsnätet från och med fredag eftermiddag. Kloreringen ska sedan pågå under helgen.

- Under denna period är det normalt att känna klorlukt från vattnet. Det kan även göra att dricksvattnet får en annan lukt och smak. Den klorhalt vi tillsätter ligger under Livsmedelsverkets tillåtna gränser. Koka dricksvattnet enligt rekommendation, därefter kan det användas som vanligt, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Prover på dricksvattnet tas löpande. Under tiden arbetar vi vidare med att spola ledningsnätet. 

-------------------------------------------------------------

UPPDATERING 2017-10-05 18:17

Preliminära provsvar på vattenkvaliteten som blev klara under torsdagskvällen bekräftar tidigare analyser. Det förekommer fortfarande koliforma bakterier i vattnet i delar av Eskilstuna och kokningsrekommendationen kvarstår därför tillsvidare.

För att återställa vattenkvaliteten fortsätter vi att spola ledningsnätet och prover tas löpande.

Det finns inga indikationer på att händelsen med dricksvattnet ska ha orsakat fler sjukdomsfall än vanligt. Rapporter från Folkhälsomyndigheten visar inget anmärkningsvärt.

-------------------------------------------------------------

UPPDATERING 2017-10-05 11:30

Vi arbetar just nu intensivt med att återställa vattenkvaliteten. Bedömningen är att det kan ta två till tre veckor innan vattenkvaliteten är helt återställd. Tillsvidare kvarstår kokningsrekommendationen.

-------------------------------------------------------------

UPPDATERING 2017-10-05 10:47

Just nu ligger vårt fokus på att sätta en preliminär tidplan för när dricksvattenkvaliteten kan vara återställd. Tillsvidare kvarstår kokningsrekommendationen. Vi är självklart måna om att dricksvattenkvaliteten är helt återställd innan vi häver kokningsrekommendationen. För att kunna göra det krävs flertalet omfattande vattenprover som noggrant analyseras. Vissa av dessa prover tar dagar att se resultatet av. Vi återkommer med en uppskattad tidplan så snart det är möjligt. 

Tills vattnets kvalitet är helt återställd arbetar vi vidare med att bland annat spola rent ledningsnätet. Arbetet med spolning kan leda till att vattnet blir missfärgat. Vi vill därför upprepa vår rekommendation att spola vattnet i en kran tills det är klart igen. Koka sedan enligt rekommendation.

Vår hemsida och Facebook-sida uppdateras löpande med information om läget. På eem.se/translate kan du översätta innehållet på hemsidan till flera olika språk. 

-------------------------------------------------------------

UPPDATERING 2017-10-04 19:29

Den kokningsrekommendation som vi gick ut med tidigare under onsdagen gäller tills vidare. Just nu pågår spolning av delar av ledningsnätet, vilket kan leda till att vattnet blir missfärgat. Spola vattnet tills det klarnar innan du följer kokningsrekommendationerna. Utredning om orsak och utökad provtagning pågår. I nuläget kan vi inte uppge någon tidpunkt för när dricksvattenkvalitén är helt återställd.

-------------------------------------------------------------

2017-10-04 14:51

Eskilstuna Energi och Miljö tar regelbundet vattenprover för att säkerställa att dricksvattnet i Eskilstuna håller hög kvalitet. Senaste kontrollen visar att vattnet på vissa provtagningspunkter inom kartans markerade områden inte uppfyller föreskrivna kvalitetskrav.  Därför rekommenderar vi att vattnet kokas. I nuläget kan vi inte uppge någon tidpunkt för när dricksvattenkvalitén är helt återställd.

Kokningsrekommendation

Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning. Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas. Häll upp det kokta dricksvattnet i en väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om vilket vatten som du måste koka och till vad det är okej att använda okokt vatten.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/nar-du-maste-koka-dricksvattnet

Påverkade områden

Kartorna nedan visar de påverkade områdena i detalj (klicka på bilderna för förstora). 

 

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00