Haka på textilrevolutionen

Att producera och konsumera nya textilier kräver mycket av naturen. Och innebär stor miljöpåverkan genom råvaror, vatten, energi och kemikalier. För att producera en enda t-shirt av ny bomull krävs minst tio fyllda badkar med vatten.

Nu förbättrar vi återvinningen och färgsorteringen ännu mer. Vi ska se till att det går att kombinera mode- och inredningsintresse med hållbar och smart textilkonsumtion.

Lite längre fram i år kommer du få ytterligare en påse i färgsorteringen, en påse för textilier. I den kommer du kunna lägga allt ifrån trasiga strumpor till jackan du tröttnat på eller söndertvättade lakan.


Från miljöförstöring till hållbarhet

I Norden handlar vi varje år 14 kilo kläder och hemtextilier per person. Vi svenskar slänger varje år åtta kilo textilier per person. Det finns andra, betydligt bättre sätt att jobba för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar textilkonsumtion. 

Naturvårdsverket har som mål att år 2025 ska mer än hälften av de textilier som slängs i restavfallet samlas in. Av detta ska 90 procent gå till återanvändning eller återvinning.

Nordiska Ministerrådet har i sin tur tagit fram en handlingsplan för hållbart mode och textilier med visionen att Norden 2050 ska vara världsledande inom hållbar design, konsumtion och produktion. 

Ditt bidrag till textilinsamling

Från vår sida är vi snabba att haka på utvecklingen och hjälpa till att ta vara på textilier som du inte använder. 

Vi lägger därför till ytterligare en påse till din färgsortering, så att du kan lägga textilier i den. Den kommer att vara större och slittåligare, men du hanterar den på samma sätt som dina andra färgsorteringspåsar. Du slänger den bara i ditt kärl, så kommer vi och tömmer som vanligt. 

Textilierna skickar vi sedan till en anläggning där de sorteras. Det som är helt tas om hand av biståndsorganisationen Human Bridge som skänker dem vidare för olika hjälpinsatser. Textilier som inte går att återanvända går till fiberåtervinning.

För dig som bor i lägenhet och inte har färgsortering kommer det finnas möjlighet att lämna dina textilier på återvinningscentralerna.      

I nästa nummer av Hos Oss, som kommer i mitten av juni, får du veta mer om den nya påsen för textil.

Tips

Den 1 april är det klädbytardag på ReTuna Återbruksgalleria. Läs mer om det här.