Eskilstunaprojekt ska minska plastsvinnet och skapa affärer

Hur kan vi se till att ökad återvinning av plast blir en vinst både för miljön och lokala företag? De frågorna undersöker projektet Replast – ett samarbete mellan Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna kommun och Mälarplast.

Projektet Replast har pågått under våren 2017 och visat att det finns lokala affärsmöjligheter i återvinning av plast. Nu har Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö och Mälarplast sökt medel från Vinnova för att ge projektet en fortsättning. Bland annat vill projektdeltagarna undersöka möjligheterna för lokala företag att återanvända mer av plasten som lämnas in på återvinningscentralerna i Eskilstuna. För närvarande går den insamlade plasten - som exempelvis består av stora leksaker, plaststolar och hinkar - precis som i andra kommuner, iväg till förbränning.

- Tanken är att erbjuda våra kunder på återvinningscentralerna att sortera ut de plaster som företag i Eskilstuna kan ha användning av. Det här projektet är oerhört spännande ur miljösynpunkt. Jag hoppas att det får en fortsättning, säger Vesa Hiltula, återvinningschef på Eskilstuna Energi och Miljö.

Mälarplast planerar att arbeta vidare med att använda återvunnen plast som råvara i sin produktion.

- Vi producerar bland annat tallrikar som säljs till skolbespisningar. Under projektets första del testade vi att ta tillbaka 1 000 gamla tallrikar som använts under många år i skolor i Katrineholm och vi genomförde ett försök med reproduktion – det vill säga att tillverka nya tallrikar av de gamla tallrikarna, säger Peter Wall, vd på Mälarplast.

Försöket föll väl ut och Mälarplast ska nu genomföra en kvalitetssäkring av de återvunna tallrikarna samt se över möjligheten att införa någon form av returpantsystem. 

 

För ytterligare information kontakta:

Vesa Hiltula, återvinningschef Eskilstuna Energi och Miljö,

016-10 63 00

Peter Wall, vd Mälarplast, 016-51 72 41