Elmast

Eskilstuna har lägst elnätspriser i länet

Bor du i Eskilstuna kommun? Grattis! Medan elnätspriserna runtom i landet ökar kraftigt, förblir de låga för dig som är kund hos Eskilstuna Energi och Miljö. Det visar en färsk undersökning.

Varje år kartlägger Nils Holgersson-rapporten elnätspriserna i landets kommuner. Den senaste mätningen visar att elnätsavgifternai genomsnitt har ökat med 7,5 procent på ett år.

Men i Eskilstuna har priserna bara ökat med 5,34 procent, från en låg nivå. Här är elnätskostnaden 54,60 öre inklusive moms per kilowattimme. Det kan jämföras med Bergs kommun i Jämtland, som har Sveriges högsta elnätspris: 125,24 öre inklusive moms per kilowattimme.

Elkostnaden för en eluppvärmd genomsnittsvilla med rörligt elpris består till 25 procent av elnätsavgift, 30 procent elhandelspris och 45 procent skatter och avgifter. För kunderna innebär det tusentals kronor i skillnad per år mellan de dyraste och billigaste nätavgifterna i landet.

Ps. Bakom Nils Holgersson-rapporten står representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Läs mer om rapporten på nilsholgersson.nu

 

 

Elnätschef Kjell Andersson med kollegan Benny Larsson, stadsnätschef (till vänster på bilden), framför den nya transformatorstationen i Kjula. 

Snabbguide – så funkar elnätspriserna

Kjell Andersson, elnätschef på Eskilstuna Energi och Miljö, förklarar.

Varför skiljer sig priserna mellan olika områden i Sverige?

- Kostnaden att bedriva elnätsverksamhet styr vad kunderna får betala. Elnätsföretagen har olika förutsättningar. Till exempel är näten olika gamla och avstånden mellan kunderna varierar. Avgifterna är ofta högre i glesbygd. Vissa elnätsföretag har många kunder att fördela kostnaderna på. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare.

Kan jag som kund påverka min elnätsavgift?

- Du är välkommen att kontakta oss och fråga om det går att göra något för att påverka elnätsavgiften. Det kan handla om att byta säkringsstorlek eller att få en annan tariff som bättre matchar din elanvändningsprofil.

Hur är elnätsverksamheten uppbyggd i Sverige?

- För varje ort finns ett elnätsföretag som har ensamrätten att distribuera elen till kunderna inom området. Elnätsverksamhet bedrivs som monopol eftersom det inte är samhällsmässigt lönsamt att ha konkurrerande parallella elnät. Svenska elkunder kan därför inte välja elnätsföretag.

Vad tar elnätsföretagen betalt för?

- Elnätsföretagen tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av näten. Dessutom ingår i avgiften kundservice och andra nödvändiga funktioner för elnätsverksamheten. Elnätsföretagen tar också ut en engångsavgift för anslutning till elnätet. I avgifterna ingår också utvecklingskostnader som krävs för framtidens hållbara energisystem, till exempel ökad andel förnybar el och leveranssäkerhet, elbilarnas framfart och ”det uppkopplade hemmet” som även ska kombineras med IT-säkerhet och integritet. Energimarknadsinspektionen kontrollerar att elnätsavgifterna är skäliga.

Varför behövs investeringar i elnäten?

- Framtidens krav på elnäten är andra än gårdagens. Näten ska bli smartare för att kunderna ska kunna agera mer energieffektivt i hemmen. Vi ska få in mer förnybar elproduktion, även från mikroproducenter, vilket ställer nya krav på flexiblare elnät. Den kraftiga urbaniseringen ökar trycket på elnätet i städerna. Framför allt minskar toleransen mot elavbrott i en värld med ökad digitalisering, vilket gör att leveranssäkerheten måste vara ännu högre än idag.

 

Visste du att leveranssäkerheten för Eskilstuna Energi och Miljös elnät är 99,99 procent för hela året? Du kan läsa mer om vår leveranssäkerhet här.