Flisexperiment

Eskilstuna Energi och Miljö bidrar till framtidens smarta energiteknik

Forskningsprojektet Spectra på Mälardalens högskola, MDH, ska hjälpa oss att leva mer hållbart. Med avancerad teknik utvecklas en metod för att mäta egenskaperna hos bränsle i kraftvärmeverk. Resultatet? En mer energieffektiv process, reducering av giftigt avfall och sparade pengar. Dessutom har projektet varit så framgångsrikt att det utmynnat i ett nystartat labb på MDH, samt bidragit till att forskarna fått 5,75 miljoner euro i EU-medel för fortsatta forskningsprojekt.

Projektet har utförts i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö och Mälarenergi. Forskarna har utfört storskaliga tester i flera olika brännare i kraftvärmeverk.

- Vårt projekt visar hur man med enkla medel kan minska energikonsumtionen. Vi har undersökt det bränsle, exempelvis flis, som kommer in till kraftvärmeverket. Genom infrarött ljus kan man läsa av egenskaperna hos varje leverans av bränsle. Det blir som ett fingeravtryck, säger Konstantinos Kyprianidis, professor i energiteknik vid MDH.  

Genom information om egenskaperna hos bränslet kan man lättare förstå komplexiteten i förbränningsprocessen, upptäcka eventuella problem och effektivisera processen genom avancerad kontrollteknik.

- Vi jobbar intensivt för ett mer hållbart samhälle. För oss var det självklart att delta i Spectra-projektet. Vi är en del av Future Energy Center på MDH där vi tillsammans med forskare och andra företag bedriver projekt som ska underlätta för oss alla att leva miljösmart, säger Ulf Björklund, chef för Energi på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Testerna som genomförts är unika i Europa och kommer att kunna användas inom många olika verksamheter.

- Metoden har mycket hög potential inom biomassa och förbränning, men också inom andra energi- och resurskrävande industriprocesser, säger Konstantinos Kyprianidis. 

 

 Fakta/Future Energy

Projektet har utförts inom ramen för Future Energy, som är MDH:s forskningsprofil där man tillsammans med fem olika företag, bland annat Eskilstuna Energi och Miljö, ska utveckla framtidens energisystem.