Branden släckt på Lilla Nyby

Sedan branden torsdagen den 3 augusti har Lilla Nyby varit stängt för allmänheten. Efter fem dygn av intensivt arbete kan återvinningscentralen öppna igen, på onsdagen den 9 augusti. Personalen på Eskilstuna Energi och Miljö har nu släckt det sista av flishögen som brann.

UPPDATERING kl. 10.00, 8 augusti

 Lilla Nyby öppnar igen på onsdag den 9 augusti enligt ordinarie öppettider .

I arbetet efter branden återstår det  att hålla koll på det flis som ligger i smala sektioner. Det är fortfarande varmt på vissa ställen, men personalen är där med vatten och kyler. Bedömningen var att branden skulle vara helt släckt imorgon onsdag, men det gick alltså snabbare än så.

- Det är ett fantastiskt arbete som gjorts med att aktivt släcka elden. Orden räcker inte till för att tacka alla inblandade. Många medarbetare som varit på semester har hört av sig och velat hjälpa till. Allmänheten har också visat stor förståelse för situationen. Och så fick vi gynnsamt väder, säger Vesa Hiltula, återvinningschef.

Personalen på Lilla Nyby kommer att fortsätta kyla det träflis som fortfarande är varmt. Delar av asfalten på Lilla Nyby har smält och nu förbereder personalen för omasfaltering som ska vara klart om ett par veckor. Eskilstuna Energi och Miljö fortsätter även en utredning om vad som orsakade branden, samt vilka miljökonsekvenser den orsakat.

---------------------------------------
 

UPPDATERING kl. 9.20, 7 augusti

Tack vare helgens regn och att marken nu blivit blöt är det en mindre risk för att elden ska sprida sig.

-  Vi kommer hålla Lilla Nyby stängt tillsvidare och vår förhoppning är att branden kommer vara släckt på onsdag, säger Vesa Hiltula, återvinningschef på Eskilstuna Energi och Miljö. Kunder hänvisas till ReTuna återvinningscentral.

Nu görs en utredning om orsak till branden samt vilka miljökonsekvenser branden orsakat. 

-  Jag vill återigen berömma alla som varit inblandade i arbetet med branden. Det är därför allt, efter omständigheterna, gått så bra, säger Vesa Hiltula.

 
Nedan är bild på platsen där branden började som nu är rensad och städad.

 Bild på platsen där branden började är nu rensad och städad.

---------------------------------------


UPPDATERING kl. 13.30, 4 augusti

Lilla Nyby är stängt tillsvidare på grund av branden. Under lördag och söndag hänvisar vi till Eskilstuna Räddningstjänst Facebook-sida för uppdaterad information om branden. Om inget oförutsett sker under helgen kring branden läggs ny information på vår hemsida under måndag förmiddag. 

Släckningen av branden fortsätter i en bra riktning och utvecklingen går åt rätt håll. Fokus ligger fortfarande på att minska risken för spridning av branden till den närliggande skogen. Just nu är det mest flishögen som brinner och kommer göra ett tag framöver. Vinden försvårar dock arbetet då det blåser en del och ändrar riktning.

 

Räddningstjänsten och Eskilstuna Energi och Miljö uppmanar att ingen tar sig in på de avspärrade områdena på Lilla Nyby och i skogen runt omkring då det är mycket rök på plats och skaderisk.

 

- Det är ett gediget arbete som pågår med att bekämpa branden på Lilla Nyby och vår förhoppning är att våra kunder inte ska bli påverkade av situationen. Det är många som varit med och jobbat och bidragit till att arbetet med branden på Lilla Nyby flyter på så bra, säger Vesa Hiltula.

Frågor och svar

Hur har det gått med anläggning och byggnader?
Ingen byggnad är förstörd.

Hur stort område har brunnit?
Två hektar.

Vad har hänt med släckningsarbetet under natten?
Under natten har räddningstjänsten släckt ett antal mindre bränder i skogen.

Har elden spridit sig?
Det har varit ett antal mindre bränder i skogen som släckts av brandpersonal på plats.

Är någon skadad? 
Nej, i nuläget är ingen skadad.

Hur funkar det på ReTuna återvinningscentral nu?
Det är öppet där och vi har höjd bemanning för att klara ökad press.

Var kan verksamheterna slänga sina verksamhetssopor?
De som behöver lämna verksamhetssopor får åka till SEVABs återvinningscentral Kvitten i Strängnäs. Hämtning av hushållssopor kommer fortsätta som vanligt.

Vad exakt har brunnit?
Det som brunnit på Lilla Nyby är brännbart avfall, returträ och ris. Samt delar av den närliggande skogen.

Hur har vi jobbat med branden på Lilla Nyby?
Det är ett ständigt skiftarbete som pågår hos räddningstjänsten och personalen på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Vi stöttar räddningstjänsten med att förhindra spridningen av branden.

Vet vi vad som orsakat branden?
Intern utredning har initierats med syfte att bland annat fastställa grundorsak.

Hur länge tror vi branden kommer fortsätta?
Det kan vi inte uttala oss om i nuläget.

 

 

---------------------------------------

 

UPPDATERING kl. 09.30, 4 augusti

Under natten har räddningstjänsten och personal från Eskilstuna Energi och Miljö jobbat med att förhindra spridning av branden som igår förmiddag startade på Lilla Nyby Återvinningscentral. Räddningstjänsten har släckt ett antal mindre bränder i skogen.


- Det brinner fortfarande i avfallshögen där branden började, just nu är det främst flis som brinner. Vi är tacksamma att ingen kommit till skada och att inga byggnader börjat brinna säger Vesa Hiltula, återvinningschef på Eskilstuna Energi och Miljö.  Vi hoppas på att det fortsätter regna under dagen då det underlättar räddningstjänstens arbete och förhindrar att elden sprider sig.

Räddningstjänsten har flera spridare på plats i skogen och bevakar området hela tiden. Det är ett ständigt skiftarbete som pågår hos räddningstjänsten och personalen på Eskilstuna Energi och Miljö.
Området som brunnit är ungefär två hektar och arbetet med branden kommer att fortsätta.

- Vi har jobbat med brandgator och flyttat på material för att det inte ska börja brinna på fler ställen på anläggningen. Vi vattnar även för att kyla ner området kring elden. Det som brunnit på Lilla Nyby är brännbart avfall, returträ och ris, berättar Vesa Hiltula.
Lilla Nyby kommer att vara stängt till och med söndag och vi hänvisar därför våra kunder till återvinningscentralen på ReTuna.
De som behöver lämna verksamhetssopor får åka till Sevabs återvinningscentral Kvitten i Strängnäs. Hämtning av hushållssopor kommer fortsätta som vanligt.

Lilla Nyby är stängt till och med söndag. Företagskunder som kan sortera ut sitt material hänvisas till ReTuna. Större transporter, containrar etc. hänvisar vi till Kvitten i Strängnäs.

 Vid fler frågor om branden hänvisar vi till räddningstjänsten.

Länk till Räddningstjänstens facebook.

 ---------------------------------------

UPPDATERING kl. 18.00, 3 augusti

Branden är fortfarande statisk och fortsatt släckningsarbete pågår under kvällen och natten. Hämtningen av hushållssopor kommer fungera som vanligt. Vid frågor om branden hänvisar vi till räddningstjänsten.

Länk till Räddningstjänstens facebook.

 

---------------------------------------

UPPDATERING kl. 14.00

På grund av branden är Lilla Nyby stängt tillsvidare. ReTuna ÅVC har nu öppet enligt ordinarie öppettider. Det brinner i flis- och avfallshögen för hushållsopor på Lilla Nyby i Eskilstuna. Personal larmade till räddningstjänsten 09.52 på torsdagsförmiddagen. Räddningstjänsten är på plats och arbetar med att släcka elden.

- Branden är ännu inte under kontroll. Det finns risk att elden sprider sig, och det brinner även i skogen. säger Vesa Hiltula, återvinningschef på Eskilstuna Energi och Miljö. Räddningstjänsten prioriterar att hindra spridning av elden i skogen.

- Vi vet ännu inte hur det startade och just nu finns brandmän från Eskilstuna och närliggande städer på plats, samt flera ur vår egen personal som jobbar med att hjälpa till att förhindra spridningen av elden. Vindriktningen är i nuläget bort från centrum och det är ingen farlig rök enligt räddningstjänsten. Därför går vi inte ut med allmän varning till de boende.

 - Bedömningen är att vi även kommer att hålla stängt i morgon och vi hänvisar till Retuna som är öppet, säger Vesa Hiltula. 

Vid frågor om branden hänvisar vi till räddningstjänsten.

Länk till Räddningstjänsten Eskilstunas facebook.