Eco Friends tar emot pris.

Barnens miljöskola Eco Friends får hedersomnämnande av kommunen

Utbildningsprogrammet Eco Friends har fått Eskilstuna kommuns interna miljöpris, hedersomnämnandet. Eco Friends är ett projekt där Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, Kommunfastigheter och Parken Zoo jobbar tillsammans för att ge barn i Eskilstuna kunskap om hur våra val i vardagen påverkar miljön globalt.

- Vi är jätteglada över priset. 6 000 elever har deltagit i Eco Friends utbildningsprogram sedan starten 2015. Målet är att lära våra barn att tänka miljöklokt, ge dem framtidstro och en känsla av delaktighet i samhället, säger Cecilia Bäck, Eskilstuna Energi och Miljös representant i projektet.

Priset delades ut den 5 juni klockan 18.30 på Världsmiljödagen i Torshälla. Prisutdelare var Arne Jonsson (C).

Eco Friends är ett utbildningspaket i miljö- och hållbarhetsfrågor som vänder sig till barn. Utbildningen är uppdelad i tre steg. I årskurs 2 får eleverna besöka återvinningscentralen Lilla Nyby i Eskilstuna, där de lär sig om vikten av återvinning. Sedan åker barnen vidare till Parken Zoo där de bjuds på vegetarisk lunch och en lektion om utrotningshotade djur. Självklart får eleverna även träffa djur - klappa kaniner och mata surikater.

I årskurs 4 är det dags igen. Då blir det ett besök på Ekeby reningsverk samt lunch och aktiviteter på Parken Zoo. I årskurs 6 avslutar eleverna sin Eco Friends-utbildning med ett nedslag på kraftvärmeverket och därefter ytterligare ett besök på Parken Zoo.

- Ute på anläggningarna lär sig barnen om de resurser vi använder. Vart tar soporna vägen? Vart tar avloppsvattnet vägen när vi spolar ner det? Var kommer elen och värmen ifrån och hur påverkar våra levnadsvanor klimatet? Här brukar barnen ha massor av kluriga frågor som de får svar på, säger Cecilia Bäck.

Juryn som valde att ge hedersomnämnandet till Eco Friends har varit kommunstyrelsens presidium, som består av Jimmy Jansson (S), Sarita Hotti (S), Jari Puustinen (M) och Ingrid Sermeno Escobar (MP).  

 

Juryns motivering:

”Eco Friends syftar till att ge elever i årskurs 2, 4 och 6 ökad kunskap om miljö och hållbarhet på ett nära och konkret sätt. Målet är att få eleverna att förstå vad lokala handlingar kan leda till globalt. Genom att stimulera fler sinnen samtidigt ökar elevernas förståelse och motivation att lära mer och göra aktiva val i vardagen. Det är ett samarbete mellan Parken Zoo, barn och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Kommunfastigheter. Undervisningen utgår från Parken Zoo och Eskilstuna Energi och Miljös anläggningar som hittills har besökts av 6 000 elever. Eskilstuna kommun vill med miljöpriset lyfta fram Eco Friends som ett unikt samarbete för att öka känslan för naturen och långsiktigt bygga det hållbara Eskilstuna.”