Balsta park

Ny våtmarkspark minskar risken för översvämningar

Balsta våtmarkspark blir ett vackert tillskott bland Eskilstunas parker, men den har fler kvalitéer än så. Våtmarksparken kommer bland annat att fylla en viktig uppgift för miljön vid kraftig nederbörd.

Eskilstuna kommun anlägger just nu Balsta våtmarkspark, som ska stå klar under hösten 2017. Eskilstuna Energi och Miljö är medfinansiär i projektet.

- Fördelarna med dammen i våtmarksparken är många. Ur vårt perspektiv är ambitionen att få en rening och fördröjning av dagvatten*, till exempel vid kraftiga regn då vattnet kommer från Odlaren och andra områden som ligger uppströms. Dagvattnets väg genom dammen leder till sedimentering, vilket ger bättre vattenkvalité nedströms, säger Admir Ibrisevic, VA-chef på Eskilstuna Energi och Miljö.

I takt med att klimatförändringarna ökar, behöver samhället arbeta i större skala för att minska risken för översvämningar. Även här spelar Balsta våtmarkspark en viktig roll.

- Våtmarken ger oss möjlighet att kontrollera och jämna ut flödet så att risken för översvämningar minskar. Den öppnar även upp för att ta hand om eventuella föroreningar nära källan - innan vattnet sprids, säger Admir Ibrisevic.

- Vi är glada över samarbetet med Eskilstuna Energi och Miljö. Balsta våtmarkspark kommer att bidra till Eskilstunas stadsbild på många sätt, säger Per-Erik Andersson, projektledare på Eskilstuna kommun.

*Med dagvatten menas regn- och smältvatten.