Vattenläckan på Kyrkogatan 16 november

Vid 16-tiden under onsdag eftermiddag uppstod en vattenläcka på Kyrkogatan vid korsningen mot Nygatan i centrala Eskilstuna. Vägarna blev vattenfyllda och fick spärras av men mycket vatten rann undan av sig själv när vi kunde stoppa vattenflödet.

Under kvällen lokaliserades vattenläckan och Kyrkogatan fick grävas upp för att kunna åtgärda felet. Det innebar att det blev stora schaktmassor på vägen och körfälten i båda riktningarna fick stängas av. Under natten till torsdag har vi arbetat för fullt för åtgärda läckan och få bort schaktmassorna och kunde mellan 01 och 02-tiden öppna upp ena körfältet. Vattenläckan är lagad men vi måste tyvärr fortsätta hålla ena körfältet stängt då vi inte fyllt igen det hål där vattenläckan var. Detta på grund att vi vill se att lagningen håller innan vi fyller igen hålet. För tillfället kan inte vi inte bedöma när hålet är igenfyllt och båda körfälten öppnas.

Anledningen till vattenläckan är ett ålderstecken, en så kallad frätskada på ledningen. Det innebär att vattenledningen går sönder på grund av åldersslitage. Alla kunder har vatten i sina kranar men vattnet kan vara fortsatt missfärgat. Vi rekommenderar att du inte dricker vattnet så länge det är missfärgat. Spola vattnet tills det är klart igen och med fördel så nära vattenmätaren som möjligt.