Samkraft säljer tio vindkraftverk till Slitevind

Samkraft AB har tecknat avtal med Slitevind AB, om försäljning av tio vindkraftverk i vindparker i Vettåsen (2st), Långberget (3st) och Gränssjön (5st) på sammanlagt 20MW installerad effekt. Vindparkerna är i full drift och producerar bra. Normalårsproduktionen är drygt 60GWh. Priset för de tio vindkraftverken hamnade på 165,9 Mkr.

Tillträdet är planerat till månadsskiftet april/maj.

– Vi är nöjda med att Slitevind valt att köpa våra verk. Vi har fått till en bra uppgörelse för Samkraft med ett acceptabelt pris trots rådande elpriser. Slitevind är en känd vindkraftsägare. Det är högkvalitativa vindkraftverk som fått en ny ägare och vindkraftverken kommer även fortsättningsvis att producera förnybar vindkraft i många år till, säger Mikael Clemens, ordförande Samkraft.

– Investeringen sker till en för oss attraktiv prisnivå. Vår bedömning är att motsvarande investeringskostnad normalt endast kan uppnås i mycket stora projekt men prisnivåerna är låga beroende på de låga nivåerna på elpris och elcertifikat. Vindkraftverken producerar alla riktigt bra, säger Jonas Dahlström, VD Slitevind.

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april kl. 13.00

Kort om Slitevind

Bolaget grundades 1992 i Slite på Gotland, som en av pionjärerna inom svensk vindkraft. Bolaget har vindkraftsparker på Gotland, Öland och i Skåne. För mer information, besök gärna www.slitevind.se

Kort om Samkraft:

Samkraft är ett energisamarbete med tretton energibolag, däribland Eskilstuna Energi och Miljö. Dessa Energibolag ligger i Gästrikland, Hälsingland, Uppland, Västmanland samt Södermanland. Bolaget bildades 2008. I och med försäljningen av vindkraftverken kommer bolaget att avslutas efter beslut från ägarna att avveckla bolaget under ordnade former.