ReTuna kan vinna pris för framtidens shopping

Den 2 november delar den ideella organisationen Sveriges Konsumenter tillsammans med sin tidning Råd& Rön ut sitt konsumentpris Blåslampan. Priset vill uppmärksamma och inspirera märkbara, nyskapande och hållbara insatser inom konsumentområdet. I år är ReTuna nominerade till priset.

Ett år efter att ReTuna slog upp dörrarna till sin återbruksgalleria har de nu blivit nominerade till priset Blåslampan av organisationen Sveriges Konsumenter och deras tidning Råd & Rön. Årets tema för Blåslampan är hållbarhet, textil och konsumtion.

– Vår konsumtion påverkar i högsta grad miljön därför att allt vi köper påverkar

människor, djur, natur och hela ekosystem. Därför känns det oerhört roligt att vi så snabbt efter vår start nu blir nominerade till detta pris, säger Anna Bergström, centrumledare på ReTuna Återbruksgalleria.

FN definierar hållbar konsumtion som "Att kunna köpa det vi behöver och kunna tillgodose våra behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att kunna tillgodose sina."

På senare år har konsumtionen mattats av i många EU-länder men i Sverige fortsätter den att öka. Vi ligger nu på tionde plats när det gäller utsläpp av klimatförstörande gaser per person. Då räknas ändå inte utsläppen in som blir följden av tillverkning av kläder och elektronik som tillverkas i exempelvis Kina och andra länder.

En av vägarna till klimatmålen som undertecknades på klimatmötet i Paris är att gå från linjär till cirkulär ekonomi.

– Det är inte konsumenterna som ska behöva ta allt ansvar och börja handla mindre. Här på ReTuna kan alla handla med gott samvete. Det är viktigt idag och blir ännu viktigare i framtiden att vi konsumerar på hållbart sätt, avslutar Anna Bergström.

ReTuna Återbruksgalleria inhyser idag 12 butiker, ett café, samt konferenslokal. Dessutom är också Eskilstuna Folkhögskolas ettåriga utbildningslinje

Recycle Design – Återbruk förlagd till ReTuna.
Sveriges Konsumenter har 24 medlemsorganisationer och arbetar såväl nationellt, som på europeisk nivå och internationellt för att ge konsumenterna både större makt och bättre skydd.