Munktell Science Park har miljödiplomerats

Under ledning av Eskilstuna Energi och miljö har nu Munktell Science Park uppfyllt kraven för miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas miljöledningssystem.

I linje med Eskilstuna kommuns målsättning, att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i kommunen, har nu även Munktell Science Park miljödiplomerats. Miljödiplomeringen innebär att ett miljöledningssystem införts för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. I veckan delas diplomet ut i samband med en informationsträff för företag och organisationer etablerade i parken.

- Det känns riktigt bra att få detta kvitto på vårt miljöarbete. Det är viktigt att fortsättningsvis ge insikt och sprida kunskap, bland annat till företagen på Munktell Science Park, om vad man kan göra för att arbeta mer miljövänligt, säger Maria Lönnerek, projektledare och miljöchef på Munktell Science Park.
- Det är jätteroligt att miljödiplomeringen växer och att Munktell Science Park nu tillhör skaran med miljödiplomerade verksamheter. Genom miljödiplomeringen skapar verksamheterna ordning och reda på sitt miljöarbete och en bra grund för ett hållbart företagande, säger Susanna Thörn, hållbarhetsutvecklare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

 

 

Läs mer om miljödiplomering här.