Matavfallet tillfälligt till Huddinge

Matavfallsanläggningen byggs om under v. 11-16.

En del av matavfallsanläggningen byggs om och under denna 6-veckorsperiod kan vi inte ta hand om det matavfall som vi samlar in från Eskilstuna och Strängnäs. Istället skickar vi matavfallet till Scandinavianbiogas, SRV i Hudding som kommer processa matavfallet till biogas.