Frågor och svar om vattenläckan 27 oktober

Vad orsakade vattenläckan?

Natten till torsdagen den 27 oktober inträffade en omfattande vattenläcka i centrala Eskilstuna. Detta skedde i samband med att vi på Eskilstuna Energi och Miljö tillsammans med en entreprenör skulle genomföra ett planerat arbete med att koppla ihop ledningar vid Kungsgatan/Kyrkogatan. Vid inkopplingen gick en ventil sönder och det började forsa ut stora mängder vatten. Innan vi kunde stänga de ventiler som krävdes för att få stopp på vattnet hann stora mängder vatten rinna in i bland annat garaget på gamla Åhlénshuset och i bowlinghallen.

Vi kommer genom en intern utredning undersöka orsaken till vattenläckan.

Varför blev mitt vatten missfärgat och behöver jag koka vattnet?

Det är partiklar som gör vattnet missfärgat, främst s.k. järnoxid (rost). Rost och/eller annat sedimenterat material finns alltid i ledningarna men släpper när trycket förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet. Ledningsnätet är rundgående under mark, och därför kan även boende långt från läckan drabbas av missfärgat vatten.

Du ska aldrig dricka missfärgat vatten. Spola vattnet tills det är klart igen och med fördel så nära vattenmätaren som möjligt. De partiklar som orsakar missfärgningen försvinner inte om du kokar vattnet eftersom det ofta är järnoxid som orsaker missfärgningen. Skulle det finnas en misstanke om att dricksvattnet är förorenat informerar vi alltid om kokningsrekommendation.

Min källare svämmades över av vatten. Hur anmäler jag skadorna?

Det är viktigt att du dokumenterar och fotograferar de skador som uppstått. Kontakta också ditt försäkringsbolag. De kan hjälpa dig med skadereglering och eventuell uttorkning. Därefter anmäler du översvämningen till oss. Eventuella ersättningskrav mot oss måste meddelas skriftligen. Här hittar du blanketten för skadeanmälan. Blanketten för skadeanmälan kan användas av både fastighetsägare och privatkunder.

Har jag rätt till ersättning för de skador som vattenläckan orsakade?

Vi kan inte ta ställning till om eller vilka som kan få ersättning för eventuella skador som vattenläckan orsakade. För dig är det viktigt att du dokumenterar och fotografer skadorna, anmäler till dig försäkringsbolag och sedan anmäler till oss via blanketten för skadeanmälan.

Mer information om vattenläckor kan du hitta här.