Förbättrad hantering av matavfall på Lilla Nyby

I våras investerade återvinningsanläggningen Lilla Nyby i en ny maskin för att kunna hantera matavfallet på ett mer effektivt sätt. Maskinen har en kapacitet att ta tillvara på ca tre gånger mer matavfall än den gamla, vilket är en fantastisk förbättring.

Så här fungerar den

Maskinen börjar med att öppna och skilja plastpåsen och matavfallet. Sedan tillsätts vatten för att dels tvätta bort maten från plastpåsarna och dels för att göra matavfallet pumpbart. Maten tillsammans med vattnet kallas nu slurry. Slurryn i sin tur skickas sedan vidare med tankbil till bland annat Ekeby och blir biogas. Den nya maskinen hanterar runt 9000ton matavfall per år och ca 90% blir slurry, detta jämfört med den gamla maskinen som endast kunde ta tillvara på ca 30% av matavfallet. Effektivare och bättre för miljön helt enkelt!