Fjärrvärmereparation påverkar biltrafiken vid Smörparken

Måndag 25 april och åtta veckor framåt stängs rondellen vid Smörparken av för södergående trafik på grund av att en sliten fjärrvärmekulvert ska repareras.

Avstängningen gäller det västra körfältet genom rondellen, det som används om man vill ta sig söderut mot Fors kyrka och S:t Eskils gymnasium. Trafiken åt andra hållet, mot Hamngatan, kommer att flyta på som vanligt och gående och cyklister kommer att kunna passera åt båda håll. Vissa busslinjer kommer att påverkas, bland annat flyttas hållplats Fristadstorget och Rådhustorget dras tillfälligt in. Arbetet beräknas vara klart till midsommar.

Anledningen till avstängningen är att kulverten som finns i en kammare under rondellen måste lagas. Den byggs också om så att man i framtiden, för att slippa stänga av trafiken och för att få en säker arbetsmiljö, kan reglera ventilerna som sitter i kammaren från trottoaren.

Fjärrvärmen kommer att behöva stängas av när rören ska bytas ut, men datum för detta är i dagsläget inte bestämt.