Sveriges största bredbandsnät!

Fem kommuner går samman och startar Fibra – för att driva och utveckla ett av Sveriges största bredbandsnät

I dag går de fem kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, Västerås, Hallstahammar och Arboga samman och bildar drift- och utvecklingsbolaget Fibra – som binder samman och utvecklar de fem ägarnas stadsnät, som då blir ett av Sveriges största bredbandsnät. Samarbetet frigör resurser som ska användas till att göra nätet snabbare, billigare och mer tillgängligt i både städer och på landsbygd.

De fem kommunerna kommer fortsättningsvis att äga stadsnäten på respektive ort och de är också delägare i Fibra, som på sina ägares uppdrag ska koppla ihop, driva och utveckla respektive stadsnät.

– Att vi knyter ihop fem olika stadsnät till ett regionalt stornät kommer att göra livet bättre för regionens invånare och skapa ett ännu bättre företagsklimat för alla kunskapsintensiva företag som finns i Mälardalen, säger Niklas Dennerås, försäljnings- och marknadschef på Fibra.

Fibra ska bidra till ett av världens bästa bredbandsnät

Stadsnäten i Mälardalen har fram till i dag drivits på olika håll. Fibra bygger i stället på en övertygelse om att regionen blir bättre och starkare genom samarbete. Så nu finns det alltså ett nät, som binder samman orter i Mälardalen, som ägs av invånarna och där fri konkurrens råder.

– Sammanslagningen frigör resurser som vi ska lägga på att bygga ut nätet i städerna och på landsbygden. Vi kommer även att främja konkurrensen inom nätet för att pressa ned leverantörernas priser och bindningstider. Målet är att Fibra ska utveckla ett av världens bästa och mest använda bredbandsnät, säger Niklas Dennerås.

Alla kommuninvånare ska kunna följa med på den digitala utvecklingen

– Fiber är en grundläggande del av ett samhälles infrastruktur, precis som vägnätet, och det är mycket viktigt för regionen att alla invånare kan följa med på den digitala utvecklingen. Sammantaget ger Fibra oss möjlighet att vidareutveckla och driva möjligheten till snabba uppkopplingar för ännu fler kommuninvånare, säger Johan Wetterberg, stadsnätschef Eskilstuna Energi & Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Dennerås, försäljnings- och marknadschef, Fibra, 076 569 1265, niklas.denneras@fibra.se

Johan Wetterberg, stadsnätschef Eskilstuna Energi & Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB, johan.wetterberg@sevab.com, 072 201 3172

Fakta om Fibra

Ägs av: Mälarenergi AB, Arboga kommun, Hallstahammars kommun, SEVAB Strängnäs Energi AB och Eskilstuna Energi & Miljö AB.

Antal anslutna hushåll/företag: 70 000/2700.

Övriga anslutna: 17 500 kommunala portar, samtliga kommunala skolor, förvaltningar och bolag i Västerås och Hallstahammar. Flertalet i Eskilstuna. Landstingets alla vårdcentraler i Västmanland. Allmännyttan i Västerås och Hallstahammar. Stadshuset i Västerås etc.

Högsta överföringshastighet: 1GB.