Örebro ansluter sig till Eskilstunas färgsortering

Från och med oktober kommer Örebro kommun leverera färgsorterat avfall till Lilla Nyby i Eskilstuna. Detta klubbades igenom i Tekniska nämndeni Örebro under torsdagen. Beslutet har föregåtts av noggranna studier av vilken miljönytta färgsorteringen ger.

– För Örebro betyder det här att man inte behöver bygga en ny, egen anläggning. Samtidigt gör detta att Örebro kommun nu tar ytterligare ett steg framåt i satsningen på hållbar resursanvändning under devisen "I Örebro sorterar vi", säger Håkan Gustafsson, kundservicechef Tekniska förvaltningen i Örebro.

Eskilstunas färgsortering förebild

Eskilstuna byggde 2010 färgsorteringsanläggningen på Lilla Nyby och nu börjar den få genomslag också för nya samarbetsformer. Redan idag inleds ett samarbete mellan Örebro kommun och Eskilstuna Energi och Miljö.

– För oss känns det väldigt roligt att få en stor och tongivande kommun in i färgsorteringskonceptet. Det visar att vi är på rätt väg och har valt en modell som är attraktiv även för andra kommuner, säger Fredrik Stake, affärsområdeschef för marknad och försäljning på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Lilla Nyby har kapacitet för ökat samarbete

Den satsning som Eskilstuna gjort på färgsorteringen är planerad för att kunna etablera samarbete med fler miljömedvetna kommuner. Idag ingår Strängnäs och nu även Örebro i färgsorteringskonceptet.

– Vi har jobbat fram en modell som är lätt för andra kommuner att applicera och anläggningen har utrymme för betydligt fler, säger Vesa Hiltula, affärsområdeschef för återvinning, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Vi ser det som ett steg i den globala återvinningshanteringen där det blir allt viktigare att återvinna nytt material ur gammalt avfall.

Cirka 20000 hushåll ansluts i Örebro

Färgsorteringen i Örebro kommer successivt införas införas under hösten och beräknas under våren vara fullt genomförd. Allt material kommer att köras till Eskilstuna utom matavfallet, som Örebro kommun själva tar hand om.

Örebro kommun har noggrant granskat funktionerna och effekten av färgsorteringssystemet som finns i Eskilstuna och har funnit att det väl svarar upp mot deras önskemål och krav.