Eco Friends, ett unikt utbildningskoncept startar i höst

Till hösten startar Eco Friends som är ett unikt samarbete mellan oss, Eskilstuna kommun, Kommunfastighet och Parken Zoo. Alla elever i årskurs 2, 4 och 6 inom kommunen, bjuds in till inspirationsdagar där miljö och klimat upplevs på ett nära och annorlunda sätt. Barnen får besöka våra anläggningar och Parken Zoo. Nu hoppas vi tillsammans bli förebild för andra kommuner.

Praktisk:

Årskurs 2 börjar med att besöka Lilla Nyby, där de får höra en saga om hur vi hanterade våra sopor förut och hur vi gör idag. De får själva testa att sortera och sen tar vi en rundtur i färgsorteringen och ser hur man tar hand om matrester som sedan blir biogas. På Lilla Nyby avslutar vi med en rundtur med bussen för att se återvinningscentralen och det som tidigare var deponin. Därefter går färden vidare till Parken Zoo. Därefter går färden vidare till Parken Zoo.

Årskurs 4 börjar dagen med ett studiebesök på Ekeby reningsverk. Här pratar vi om var vattnet kommer från och vart det tar vägen när vi spolar ned det i toaletterna eller i handfatet. Hur påverkas vattnet av vad vi spolar ner och vart tar det vägen sen? Eleverna får själva se vattnet i reningsprocessens olika steg. Därefter går färden vidare till Parken Zoo.

Årskurs 6 börjar sin dag med ett besök på kraftvärmeverket där baranen tittar på anläggningen och lär sig om var värmen och en del av elen inom Eskilstuna kommer ifrån och hur de produceras. Vi pratar även energi i allmänhet, vad det är, hur vi tar till vara på det och hur det påverkar vår miljö. Därefter går färden vidare till Parken Zoo.

Alla studiebesök oavsett årskurs avslutar sin dag på Parken Zoo. Efter att ha besökt vår anläggning åker vi till djurparken och äter lunch. Parken Zoo har en väldigt kunnig och medveten restaurangverksamhet vad gäller klimatanpassad mat. Varför har vi valt att belysa maten inom konceptet? Alla människor har någon slags relation till mat och vi är helt beroende av mat för att överleva. Maten har också en väldigt stor enskild påverkan på miljön. Skolverket har även tagit fram ett stöd- och inspirationsmaterial tillsammans med livsmedelsverket som just handlar om skolmåltiden och dess betydelse samt hur man kan dra nytta av skolmåltiden i sin undervisning och hur den bidrar till skolans uppdrag. Vi har implementerat materialet till studiebesöket och kommer även att länka till det på vår hemsida.

Efter lunch besöker vi sedan djuren och lär ut om hur Parken Zoo jobbar. Hur de bevarar hotade arter och berätta anledningen till att djur är hotade.

Tankarna bakom Eco Friends är att uppmärksamma klimat och miljöfrågan. Att vi måste leva mer hållbart och att arbetet med Eco Friends är ett steg. Anledningen att vi riktat in oss mot dessa årskurser är för att barn och ungdomar idag känner en stor oro över vårat klimat och vår miljö. Detta arbete ske ge en positiv framtidstro. Konceptet Eco Friends har som mål att ge elever ökad kunskap om miljö och hållbarhet på ett nära och konkret sätt och genom det påverka eleverna att se nyttan av att t ex källsortera, minimera användning av kemikalier och göra medvetna val av energislag. Det är även ett led i att hållbarhetscertifiera eleverna i Eskilstunas skolor. Genom Eco Friends utbildningspaket får eleverna i kommunen förståelse för vad lokala handlingar kan leda till globalt. Inspirationsdagar förlagda på Parken Zoo och Energi och Miljös anläggningar ger eleverna en bredare bild av vad hållbar utveckling innebär och lägger grunden till modiga och miljömedvetna kommuninvånare

Eco Friends är även uppbyggd på upprepning med ett förarbete innan och arbete efter denna dag. Vi vill att eleverna ska reflektera och tänka runt detta och fundera på vad de har för värderingar.

Barndomsupplevelser är essentiella för hur miljömedvetna vi blir som äldre. Därför arbetar vi mycket med just barn och värderingar. Ett av de stora problemen idag är att vi är distanserade från djur och natur. Det är väldigt många av oss som aldrig ser vilda djur eller de djur som vi själva äter och allt färre är ute och upplever naturen och allt vad den har att ge. Detta gör att vi inte är lika benägna att ändra våra beteenden i för att hjälpa till att rädda miljön. Vi arbetar på olika sätt med att förstärka de värderingar som leder till de beteendeförändringar hos våra samhällsmedborgare som är nödvändiga för att uppnå en hållbar utveckling och ge människor egna och nära upplevelser med djur. Respekt och empati är grundläggande för miljöarbete och här spelar tamdjuren en viktig roll.
Hemsidan: http://ecofriends.se/
Filmen om Eco Friends: https://youtu.be/-F8CD7CEmSw