Vilseledande undersökning om avfallstaxan i Eskilstuna

Förra veckan gick Villaägarnas riksförbund ut med en undersökning där de jämfört priser på avfallstaxan i Sveriges kommuner. Undersökningen baserades på avgifterna på blandat avfall. Eskilstuna hamnade då bland de dyraste i landet. Endast två procent av Eskilstunas villor omfattas av denna taxa. Hela 98 procent av Eskilstunas villor, sorterar idag sina sopor och betalar då bara hälften så mycket. Detta framkommer dock inte alls av undersökningen, och därför ger den en helt felaktig bild av Eskilstunas avfallshantering.

– Undersökningen är ett jättebra initiativ, vi välkomnar verkligen den, men så som den utformats missar de tyvärr målet lite när man inte tar hänsyn till hur det ser ut verkligheten. Idag har ca 98-99 % av Eskilstunas villor valt att använda sig av det världsunika systemet färgsortering där förpackningar och mat sorteras direkt i hemmet och läggs i olikfärgade påsar i sin egen tunna. Kostnaden för detta ligger på ungefär 2 500 kr per år. Eskilstuna vill aktivt styra de sista 2 procenten mot ökad utsortering så därför är kostnaden för dessa kärl mer än dubbelt så dyr som för de som sorterar sitt avfall. Vi blir nu uthängda av Villaägarnas Riksförbund som oskäligt dyra för att vi valt att ha miljöstyrande taxor som premierar sortering och gynnar miljön. Eskilstunaborna är helt fantastiska på att sortera och det ska löna sig att göra rätt. Risken finns att den här medialt uppmärksammade undersökningen gör att våra duktiga kunder nu tror att de sorterar i onödan och betalar dyrt för det när de istället ska ha en rejäl klapp på axeln för sitt fantastiska miljöarbete, säger Magnus Jakobsson, tillförordnad affärsområdeschef på återvinning på Eskilstuna Energi och Miljö.

Det står även på Avfall Sveriges hemsida:

Villaägarnas nya kartläggning av avfallsavgifter är missvisande. Det kan Avfall Sverige konstatera efter en kontroll i statistiksystemet Avfall Web. Villaägarna har i sin pressinformation endast redovisat avgiften för hämtning av blandat avfall varannan vecka i 190-literskärl. Men till Avfall Web rapporterar kommunerna in avfallsavgiften för det vanligaste abonnemanget i kommunen och statistiken används i Avfall Sveriges rapport "Hushållsavfall i siffror". Olika avgifter för olika abonnemang används av många kommuner för att styra bort från osorterat avfall. Ju bättre sorterat desto lägre avfallsavgift.

Läs underökningen på: http://www.villaagarna.se/avfallsavgifter