Vi vill uppmärksamma världstoalettdagen den 19 november

I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi tar inte hand om vårt vatten. Istället spolar vi i Eskilstuna kommun ner 35 ton skräp (och utöver det även kemikalier) varje år. Eskilstuna Energi och Miljö vill i samband med världstoalettdagen den 19 november passa på att informera om att det enda som får spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Men även slå ett slag för den nya rensmottagningen på Ekeby reningsverk som nyligen tagits i bruk.

I Sverige slänger vi som har tillgång till toaletter 7 000 ton skräp i dem varje år. Det innebär att varje person i Sverige slänger cirka 1 kg skräp var. Det vanligaste skräpet eskilstunaborna slänger i toaletten är våtservetter, hushållspapper, pappersservetter, bindor, tamponger, kondomer och tops. En del tar även i lite extra och spolar ner större saker.

- Det mest oväntade som vi har hittat i Ekeby reningsverk i Eskilstuna är långa plankor, kläder, leksaker, löständer och gasbindor. Den bästa hyllningen du kan ge din toalett är att alltid använda papperskorgen istället för att spola ner skräpet. Det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Allt annat ska källsorteras, läggas i soporna eller slängas på en återvinningscentral, säger Pernilla Norwald Processingenjör VA, Eskilstuna Energi och Miljö.

Just nu har dessutom Ekeby Reningsverk börjat använda sin nya rensmottagning. En modern anläggning som effektivt avskiljer rens och som kan ta emot större mängder avloppsvatten än den gamla rensmottagningen.