Vi har nu tagit det första spadtaget för Eskilstunas Kretsloppspark

Idag var det ett historiskt ögonblick för Eskilstuna när första spadtaget för Eskilstunas Kretsloppspark togs. Kretsloppsparken är ett område som dels kommer ha en återbruksgalleria och dels en modern återvinningscentral med avlämningsplats för ting som kan återbrukas. Gallerian ska inhysa verksamheter och organisationer med en tydlig återbruks- eller miljöprofil. Målet är att området ska bli ett centrum för bland annat återbruk och hållbarhet. Juni 2015 beräknas det stå klart.